مشخصات فردی و زندگینامه
نام:مهدی
نام خانوادگی:نیلی پور
نخصص ها:فقه و اصول ، علوم تربیتی ، امامت و مهدویت

زندگی نامه

حجت الاسلام مهدی نیلی پور در سال 1341 در استان اصفهان دیده به جهان گشود و در سال 1363 وارد حوزه گردید از اهم اساتید ایشان می توان آیات عظام مظاهری، زاهد، سید حسن فقیه را نام بود. از آثار ایشان می توان به  کتاب فرهنگ فاطميه، صراط انديشه،مديريت زمان 1و 2 ، شهاب قبس ، از گل به گل، چشمان بارانی و ... را نام برد.